Chính sách vận chuyển

GIAO NHẬN HÀNG

Thời gian vận chuyển và cước phí

Thời gian giao hàng (hàng có sẵn/ đặt hàng) – ngoại tỉnh/ thành phố

Có được hẹn giờ giao?

Cước phí vận chuyển & phụ phí

Phương thức vận chuyển (thành phố/ ngoại thành)

Tra cứu thông tin đơn hàng

Lưu ý khi nhận hàng

Chính sách xem hàng – đồng kiểm

Một số câu hỏi thường gặp

- Nhờ người khác ký biên bản đồng kiểm được không?

- Như thế nào mới biết là sản phẩm mới, còn nguyên vẹn, đã kiểm nghiệm?

Dịch vụ chuyển giao công nghệ:

Các trường hợp đăng ký dịch vụ

Phí dịch vụ: bao gồm miễn phí và có phí

Một số câu hỏi thường gặp

- Có xuất hóa đơn dịch vụ ( nếu phát sinh chi phí)

- Đã có sản phẩm, chỉ cần chuyển giao công nghệ

- Sau khi chuyển giao xong phát sinh vấn đề thì giải quyết thế nào? Có tốn phí cho nhân viên ngoài phí vật tư?

- Đã chọn dịch vụ nhưng không cần nữa thì có hoàn phí hay không? (Nếu có phát sinh phí?)

Logo Brands

Trimble
Hypack
Teledyne TSS
Delair
Valeport
Géonica
Icom
GPI
Leica
FOIF